LaborLegno

LaborLegno, yaradıcısı Sergio Lannucci’nin həvəs və təşəbbüskarlığı sayəsində doğuldu. Sergionun Tivoli’dakı uşaqlığından bəri taxtaya olan dərin sevgisi həyatının bir parçası oldu. Kiçik yaşlarından taxta parçalardan evciklər düzəldər, müxtəlif fiqurlar kəsər, məyus olub, yenidən həvəslə alışıb hobbisinə davam edərdi.
1987-ci ildə hər şey dəyişdi: Lannunci LaborLegno şirkətini quraraq, digər şirkətlərə hazır məhsullar satmağa, daha sonra isə öz logotipi olan “LL” altında məhsullar xəttini reallaşdıraraq, inkişaf etməyə başladı. Bugün şirkətin fəaliyyəti iki istiqamətdə həyata keçirilir – bir tərəfdən lahiyələr üzrə fəaliyyət, digər tərəfdən isə LaborLegno markası altında vanna otaqları üçün mebel xəttləri.
Onun yüksək təcrübəli, ixtisaslaşmış işçiləri materialların seçilməsinə, ağacın xüsusi növlərinə diqqətlə yanaşır, içərisinə montaj edilmiş mexanizmlər və aksessuarlara xüsusi diqqət ayıraraq qabaqcıl maşınlardan istifadə edirlər.