Windisch

Windisch istehsalatda mükəməlliklə metallurgiya sahəsində istifadə olunan ən son texnikanı birləşdirərək, ən yüksək keyfiyyətli məhsulları ərsəyə gətirir. Xam halında latundan başlayaraq, Windisch son texnologiyalardan istifadə edərək, onların səthlərini elektrolit, xrom və 24 karat qızılla örtür. Emalatxananı tərk edən hər bir məhsulun ən xırda detalları belə fərdi şəkildə yoxlanılıb təhvil verilir.