Scappini

Veronada bütünlüklə klassik üslublu mebel istehsalı prosesi, məhsulların yaradılmasının bütün təfərrüatları və xüsusiyyətləri (maili və qabarıq səthlər, mişarlama və cilalama, əllə oyma və yonma, şpon və boyama) çoxəsrlik ənənələrə, bilik və peşəkarlığa əsaslanır.             Bu gün texnologiyalar mebel yaratmağa kömək edir, lakin insan əllərinin imkanları və həssaslığı daha üstündür. Buna görə də SCAPPINI & C. şirkətinin əməkdaşlıq etdiyi təcrübəli ustaların peşəkarlığı 100% İtaliya istehsalı olan yüksək keyfiyyətli mebel istehsal etməyə imkan verir.