NovaBell

NovaBell markası, Bellei ailəsinin adı ilə sıx bir şəkildə bağlıdır. Onun təsisçisi Silvio Bellei 50-ci illərdə İtaliyanın keramika sahəsində görkəmli bir şəxs olmuş və sektorun ən nüfuzlu şirkətlərinin inkişafına böyük rolu olmuşdur. 1988-ci ildə Silvio Bellei bütün təcrübəsini, biliyini, dəyərlərini şirkətin bünövrəsinə qoymuşdur. 60 illik fəaliyyəti ərzində o, mükəmməl təsisçilik təcrübəsi ilə öz ailə üzvləri hesab etdiyi işçilərinə insanlıq dəyərini nümayiş etdirməyi bacardı. NovaBell hal-hazırda inkişaf edən tendensiyalara və texnologiyaya dərhal cavab verən, möhkəm, dinamik bir şirkətdir. Şirkətin gücü onun idarəediciliyindədirmi? Əlbətdə, komandada işləmək, işçilərə və ətraf mühitə göstərilən qayğını birləşdirmək qabiliyyəti mütləqdir.