Mariner

Mariner dünyanın ən eksklyuziv işıqlandırma və mebel istehsalçılarından biridir. Onların kolleksiyaları, qəlbi olan məhsulları sevənlər üçün yaradılıb. Bu unikal əsərlərin yaradılması nəsildən nəsilə ötürülmüş üsullardan istifadə edən dizaynerlər və sənətkarların işilərindən ibarətdir.
Mariner kolleksiyaları saraylarda, imarətlərdə, villalarda, dövlət binalarında, otellərdə və s. kimi dünyanın müxtəlif məkanlarında təqdim olunur.