Giorgetti

Ağacla işləyən sənətkarların bacarıqlı və səbirli əlləri, tək-tək işlənən detallar, iş yeri – xammalın nəfis ətri hələ uzun müddət havada qalaraq ətrafa yayılır. Bu abu havanı siz Gioretti fabrikalarında, 1898-ci ildə Meda, Brianzada yaradılmış ağac sənətkarlarının məkanında duya bilərsiniz. Gioretti sənətkarları diqqətəlayiq qabiliyyət və bədii həssaslıqla işlənmiş ağacdan olan məmulatları digər daş, şüşə, dəri və metal kimi keyfiyyətli materiallarla birləşdirib əsil sənət əsərləri yaradırlar. Bu günə kimi Gioretti sənətkarları yeni ideyalar axtarışındadır və onları həyata keçirərək maraqlı mebel kolleksiyaları yaratmaqdan çəkinmirlər.