Daytona Home

Daytona kolleksiyası, öz zərifliyi və qeyri-adi tərzi ilə 30-cu illərdə məşhur olan Decò dizaynından ilham alır. Kolleksiyadakı elementlər ilk baxışda mürəkkəb görsənsə də, lakin hər bir evin rəsmi və ya dəbdəbəli detallarını üzə çıxara bilir. Dünyada yenilikçiliyi və cazibədarlığı ilə təqdir edilən yaxın keçmişin formaları, müasir dizayn formaları ilə harmonik vəhdət yaradaraq, kolleksiyanın müxtəlif trendlərə uyğun, müasir bir klassik üsluba nümunə olmağına imkan verir.