DaunenStep

DaunenStep tarixən demək olar ki, Avstriyanın sərhəddində, İtaliyanın Cənubi Tirol əyalətində yerləşir. Bugün şirkət yorğan istehsalında illərin ənənəsi və yetkinliyi ilə qürur duyur.
DaunenStep yalnız təbii xammaldan istifadə edərək, yüngül, yumşaq və gigiyenik yorğanlar istehsal edir. Bu məhsullar optimal istilik və buxarlanma əmsalına malik olmağıyla yanaşı, həm də uzunömürlüdür.