Cre Art

Cre Art fabriki, bütün işlərini modern və antik tərzdə, Rokoko və Barokko üslubunda yerinə yetirir. Ecazkar mücrülər, külqabılar, qəddanlar, vazalar, qədəhlər və şərab qrafinləri büllurdan hazırlanmış zərif kolleksiyaya daxildir. Dekorasiya üçün platin, qızıl və gümüş istifadə olunur.