Cordivari Design

Cordivari Design sənətkarlıq, araşdırma və inkişaf yolunu əks etdirən Cordivari qrupunun markasıdır. Bu konsepsiya emosiya və effektivliyi kəşf edir. Ehtiras və duyğularla dolu həyatda qarşılaşdığımız hər bir obyektin, hər bir elementin özünəməxsus xarakteri var. Cordivari Dizayn radiatorları bu nöqteyi nəzərdən müasir həyatın qəhrəmanlarıdır. Cordivari Design üçün çalışan mühüm dizaynerlərin yaradıcılığı ilə birlikdə radiatorların səmərəliliyinin artırılması üçün texnoloji həllərin davamlı araşdırılması, funksionallıq və tərz arasında mükəmməl harmoniya yaratması sayəsində hər bir yaşayış sahəsi üçün istilik və zərifliyi təmin edə bilir. Geniş çeşidli aksesuarlar və müxtəlif rəng çalarları kolleksiyaları daha dolğun edir. Diqqəti daha çox cəlb etmək üçün ventillər, dəsmal asmaq üçün borular, asılqanlar cilalanmış, satinləşmiş və ya boyanmış şəkildə emal olunur.