Love Tiles

Love Tiles markası may 2008-ci ildə Novagres markasını əvəz edərək yaradıldı. Love Tiles’in müvəffəqiyyəti müştəri ehtiyaclarını təmin edə biləcək yeni istehsalat metodları və innovativ məhsul xəttlərinin axtarışına əsaslanır. Texniki və dizayn detallarına verilən əhəmiyyət, şirkətin bazarda lider mövqeyini saxlamağa imkan verən keramika örtüyü sektorunda müvəffəqiyyətli rəqabət üçün müəyyən bir faktordur.