Creaciones Fejomi

Creaciones Fejomi S.L. 1980-ci ildə Miguel və Fernando Prado Ervas qardaşları tərəfindən qurularaq s vahid ailə biznesi kimi fəaliyyətinə davam edir. Şirkətin məqsədi başından bəri ispan bazarında İngilis üslubunda olan mebelin istehsalı və satışı olmuşdur. Lakin, 1990-cı ildə mebel istehsalatında istiqamət dəyişikliyi, şirkətə fransız üslubunda mebelin əsl peşəkarı olan Carmelo Prado Hervasın şirkətə qatılması nəticəsində baş verdi. Bu andan istehsalatda klassik ingilis mebeli ilə klassik fransız mebeli bir-birini əvəz etməyə başladı. Creaciones Fejomi 34 ildir ki, fəaliyyət göstərir və illər ərzində mebel istehsalında əl işindən istifadə edərək, həm kreativlik, həm də məhsuldarlıq baxımından daima inkişaf edir.